Sjukdom: Tjock- och ändtarmscancer (kolorektal cancer, ändtarmscancer)

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Orsakerna är inte helt kända och symtomen är oftast diffusa. Det första kan vara att man behöver gå på toaletten färre eller fler gånger än tidigare. Sök vård om du har haft problem att bajsa i mer än två veckor eller om du får blod i bajset.

Det är stora likheter mellan cancer i tjock- och ändtarmen. Den medicinska termen är gemensam, kolorektal cancer. Kolon betyder tjocktarm och rektum ändtarm.


Tjocktarmen är en del av mag-tarmkanalen, som omfattar de delar som hjälper till att bryta ner maten du äter till näringsämnen som kroppen kan tillgodogöra sig. Mag-tarmkanalen börjar med munnen och fortsätter med matstrupen, magsäcken, tunntarmen, tjocktarmen, ändtarmen och slutar med analöppningen. Det finns ingen tydlig övergång mellan tjocktarmen och ändtarmen.


Orsakerna till cancer i tjock- eller ändtarmen är inte helt kända. Men studier visar att ärftliga faktorer har en viss betydelse. Det finns även mycket som talar för att vad vi äter och hur vi lever i övrigt har betydelse för att utveckla tjocktarmscancer.


Det finns vissa tarmsjukdomar som ökar risken för tjocktarmscancer, bland annat ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Dessa sjukdomar orsakar inflammation i tarmen och då bildas ovanligt många nya celler. Den här inflammatoriska tillväxten av celler tror man kan öka cancerrisken.


Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Tjocktarmscancer är lite vanligare bland kvinnor, medan ändtarmscancer är lite vanligare bland män. 75 procent av de drabbade är över 65 år.

Symtom: Tjock- och ändtarmscancer (kolorektal cancer, ändtarmscancer)

Symtom
Tjock- och ändtarmscancer ger oftast otydliga symtom. Det första tecknet kan vara att man behöver gå på toaletten färre eller fler gånger än tidigare. Det kan handla om diarréer eller förstoppning som inte går över.


Blod och/eller slem i avföringen kan vara symtom på cancer. Blodbrist, trötthet och viktminskning kan också vara tecken, liksom akut smärta i magen.


Alla dessa symtom kan ha andra orsaker än cancer i tjock- eller ändtarmen. Till exempel fickbildningar i tarmen, inflammation eller hemorrojder kan ha liknande symtom.

Behandling

Behandling
Tjock- och ändtarmscancer opereras alltid om det är möjligt. För att förebygga infektioner får patienten antibiotika före ingreppet. Det finns olika sätt att genomföra operationen. Vilken metod som används beror på var i tarmen cancern finns, hur den växer och hur utbredd den är. Ibland används titthålskirurgi, så kallad laparoskopi, för att ta bort tjocktarmscancer. Studier visar att patienten tillfrisknar snabbare efter en titthålsoperation än efter en traditionell bukoperation som är ett mycket större ingrepp.


Om cancern sitter mycket långt ned i ändtarmen tas slutmuskeln bort och då görs samtidigt en stomioperation. Hos kvinnor växer ibland cancern fram mot slidan och då kan det bli nödvändigt att ta bort bakre delen av slidan tillsammans med ändtarmen. Om cancern sitter lokalt i tarmens slemhinna och tas bort vid operation är risken för återfall mycket låg.


Vid operation av ändtarmscancer kan det ibland vara svårt för kirurgen att operera bort alla cancerceller. Därför brukar man inför dessa operationer strålbehandla tumören för att minska risken för återfall. Strålbehandlingen skadar cancercellerna och minskar tumörens utsträckning.


För att ytterligare minska risken för återfall använder man ibland cytostatika, cellgifter, efter operationen. Användningen av cytostatika beror på vilken typ av tumör det rör sig om, och i vilket stadium den befinner sig i. En individuell bedömning görs alltid.